محتوای دوره

عرضه مستقیم از مبدا تولید یا تامین کننده به مقصد خریدار در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
256 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
359 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا برای استفاده از ویژگی "عرضه مستقیم از تولید به مصرف بدون واسطه" باید ماژول خرید را نصب کنم؟
2. اگر یک پیش فاکتور را با یک محصول "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه" تایید کنم، وضعیت پیش فاکتور چگونه خواهد بود؟
3. هنگامی که یک محصول از محصولات عرضه شده بدون واسطه در سفارش خرید دریافت کنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
4. چگونه می توانم ویژگی "عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه"را فعال کنم؟