محتوای دوره

کدینگ حسابداری در حسابداری ای آر پی نسخه 14

آموزش نحوه بررسی حذف و ویرایش کدینگ حسابداری در سازمان یار Odoo ERP توسط مهندس سینا دشتی
مشاهدات
199 مجموع مشاهدات
1 Members Views
198 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما