محتوای دوره

مالیات و عوارض ارزش افزوده (مالیات ها) در حسابداری ای آر پی

آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده (مالیات ها) در حسابداری ای آر پی (قدرت گرفته از سیستم Odoo ERP)
مشاهدات
202 مجموع مشاهدات
2 Members Views
200 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما