محتوای دوره

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری سازمان یار (Odoo ERP) - نسخه 14

آموزش نحوه بررسی حذف و ویرایش کدینگ حسابداری در سازمان یار Odoo ERP توسط مهندس سینا دشتی
مشاهدات
813 مجموع مشاهدات
4 تعداد مشاهدات اعضا
859 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما